0
منو دسترسی
1396/10/27 در ساعت 16:39:50

نایب ساعی و طراحی داخلی آن

طراحی داخلی نایب ساعی مانند یک موزه آنتیک است.

نایب ساعی و طراحی داخلی آن

نایب در دو طبقه با استفاده از عناصر معماری هتل هاو بناهای تحسین شده فرانسه و ایتالیا مجموعه ای کمیاب فراهم آورده که با حساسیت بسیار جمع آوری شده اند.خیلی ها عقیده دارند اکنون طبقات سه و چهار نایب ساعی را می توان یک موزه معماری تاریخ معاصر خواند و به همین جهت هم هست که خیلی ها فقط برای تماشای تابلوها و وسایل موجود در آن به نایب می آیند.

خاندان نایب از این دو طبقه به عنوان رستوران آنتیک نام می برند. تمام کنسولها،مجسمه هاو آکسسواری که آنجا هست از ایتالیا آمده وهزینه گزافی صرف آن شده است. اما توجه به جزئیات بیش از اینهاست مرحوم رضا نایب تمام لوازم پذیرایی راهم از ایتالیا آورده ودر ساختمان مجاور رستوران انبار کرده. با این کار نایب ساعی تا چند سال آینده بی نیاز از لوازم جدید است. این کار برای ناقص نشدن سرویس های غذا خوری فعلی انجام گرفته است.

0%

سبد خرید