0
منو دسترسی
1396/10/28 در ساعت 13:57:02

نایب ساعی و رستوران داری متفاوت

رستوران داری متشخص را در نایب ساعی تجربه کنید

نایب ساعی و رستوران داری متفاوت

ظهرهای جمعه جای سوزن انداختن نیست. جمعیت صف کشیده اند و عده ای روی پله های پر تعداد و بزرگی که خیابان ولیعصر را به مستوفی وصل می کند، نشسته اند. در این لحظه، یک پیشخدمت با یک ظرف پر از ساندویچ کباب لقمه از رستوران بیرون می آید و از آنها که در صف انتظار می کشند،پذیرایی می کند. این برخورد از یاد نرفتنی، باعث انس و الفت بیشتری بین مشتریان و این رستوران شده است. در واقع نحوه مدیریت رستوران نایب ساعی،نوعی رستوران داری متشخص را یادآوری می کند که احترام به مشتری در صدر آن قرار دارد. به نظر می رسد هدف مدیران نایب ساعی تغییر آداب غذا خوردن ایرانی نیز هست. آنها با خدمات مختلف تمام تلاششان را کرده اند تا غذاخوردن نه به عنوان عادتی برای سیرشدن و تامین انرژی بدن شناخته شود، بلکه میز غذا، محلی برای معاشرت و آرامش باشد.

0%

سبد خرید